Achtung:

Sie haben Javascript deaktiviert!
Sie haben versucht eine Funktion zu nutzen, die nur mit Javascript möglich ist. Um sämtliche Funktionalitäten unserer Internetseite zu nutzen, aktivieren Sie bitte Javascript in Ihrem Browser.

Bildinformationen anzeigen
www.atomium.be - SABAM 2011 - Alexandre Laurent (AERIAL) - VISITFLANDERS Bildinformationen anzeigen
WBT-J.P. Remy Bildinformationen anzeigen
Tomas Kubes - VISITFLANDERS Bildinformationen anzeigen
www.milo.profi.be - VISITFLANDERS Bildinformationen anzeigen
WBT-J.P. Remy Bildinformationen anzeigen
WBT- A.Brancart Bildinformationen anzeigen
RSI Malmedy - eastbelgium.com Bildinformationen anzeigen
Bildinformationen anzeigen

www.atomium.be - SABAM 2011 - Alexandre Laurent (AERIAL) - VISITFLANDERS

WBT-J.P. Remy

Tomas Kubes - VISITFLANDERS

www.milo.profi.be - VISITFLANDERS

WBT-J.P. Remy

WBT- A.Brancart

RSI Malmedy - eastbelgium.com

Foto: (C) Donato Morelli

Afscheid van Jacques De Decker: Een eminent figuur van de hedendaagse Belgische cultuur en van de literatuur

Jacques De Decker is op 12 april 2020 van ons heengegaan. Zijn overlijden stemt in België en vele andere Europese landen tot groot verdriet. Ook het Belgiëcentrum is bedroefd van zijn dood te moeten vernemen die bij enkele van onze leden een gevoel van verlating en verlies heeft achtergelaten.

Jacques De Decker was niet alleen een bekende auteur, journalist, vertaler, regisseur en van 2002 tot 2019 vaste secretaris van de Académie Royale de langues et de littératures françaises de Belgique. Hij was bovenal een groot weldoener voor de Belgische cultuur. Zijn inzet voor de Belgische literatuur en cultuur in al zijn talendiversiteit vormde een centraal deel van zijn talrijke activiteiten en projecten zoals bijv. het internationale literatuurhuis Passa Porta in Brussel.

Hij bezocht het Belgiëcentrum een eerste keer in de zomer van 2018 ter gelegenheid van een gemeenschappelijke lezing met Stéphane Lambert. De Decker las het geïnteresseerde publiek uit zijn roman La grande roue (1985) Franse en Duitse excerpten voor. Hij verstond het zijn luisteraars tijdens het gesprek meesterlijk voor de Belgische literatuur en cultuur te begeesteren. De Decker en Lambert bewezen zich tijdens die avond als perfecte ambassadeurs van België omdat ze zo vele mensen met de kosmopolitische en regionale rijkdom van het koninkrijk vertrouwd wisten te maken.

Met vreugde vernamen wij dan ook kort erop dat Jacques De Decker het Belgiëcentrum een deel van zijn persoonlijke bibliotheek wilde schenken. Hij was namelijk van mening in Paderborn een plaats te hebben ontdekt waar zijn visie van België als een land van geweldige Nnederlands- en Ffranstalige kunstenaars gedeeld en gehuldigd wordt. In januari 2019 mochten we dan ook een omvangrijke boekendonatie in ontvangst nemen. Zoals zo vaak in zijn leven was ook dit initiatief de grondsteen voor een Belgisch cultureel project van formaat. Vanwege zijn donatie en verdere schenkingen uit België en Duitsland besloot de universiteitsbibliotheek namelijk een „Leselounge Belgien“ te installeren. Ondertussen is in de bibliotheek een plaats ontstaan waar boeken van en over België ertoe uitnodigen om op comfortabele loungebanken België te ontdekken. Binnenkort zal op een groot televisiescherm zelfs Belgische videokunst te zien zijn. Jacques De Decker was zelf aanwezig toen de lounge in mei 2019 wird ingewijd en discussieerde – na een gedenkwaardige begroeting – kort tevoren nog met studenten over de Belgische literatuur.

Glaskunst van de Vlaamse kunstenares Christina Vanoppen en de Waalse kunstenaar Étienne Tribolet zal de „Leselounge Belgien“ nog dit jaar van meer luister voorzien. Jacques De Decker had reeds aangekondigd ons bij de inwijding van deze kunstwerken te willen vergezellen. Wij zullen hem op deze bijzondere dag ten zeerste missen.

Zijn wereldwijsheid, zijn elegantie, zijn edelmoedigheid, zijn vrijgevigheid en zijn vastberaden engagement voor de Belgische rijkdommen zullen we van harte missen. In deze droevige tijd willen we aan zijn familie ons medeleven en oprechte deelname betuigen.

Namens het Belgiëcentrum: Yves Huybrechts

 

Die Universität der Informationsgesellschaft